24-11-12
20:30 h
Teater narrativ

Der alte König in seinem Exil

Tenor il roman autobiografic dad Arno Geiger

L’autur Arno Geiger ha scrit cun seis toc «Der alte König in seinem Exil» ün’ouvra commoventa sur da la malatia d’Alzheimer. El quinta da seis bap e co cha sias algordanzas van plansieu a’s perdond, co cha si‘orientaziun as dischfa vi e plü i’l preschaint . Sincer, plain amur ed allegria cumainza il figl danouvmaing ad imprender a cugnuoscher a seis bap; i spassegian insembel tras la cuntrada da lur infanzias, el taidla sün sias remarchas chi paran – mo be paran – d’esser sainza sen ed ha gust da las frasas suvent be poesia müravgliusa da seis bap,  el quinta dal preschaint e dal passà dal bap e da sai. Jaap Achterberg quinta quist’istorgia seraina, viva e suvent eir comica dad Arno Geiger e da seis bap tenor la versiun da Brigitta Soraperra.


Cun
Jaap Achterberg
Klaus-Henner Russius

Our da l'archiv:
Jaap Achterberg


  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru