22-6-13
20:30 h
Teater narrativ

Gratis zum Mitnehmen

Ün roadmovie cun gïun e chanzuns

Ralph ha — court davo la separaziun da sia duonna e court avant cha’l burnout imnatschond as manifestescha per dal bun — desdit sia plazza, bandunà sia chasa e s’ha postà a l’ur da la via. Cun sai ha’l seis gïun e l’affischa «Per tour gratuitamaing». Ed uossa quinta Ralph da quai ch’el ha fat tras sün seis viadi. El quinta e chanta da pitschnas aventüras e da mumaints gronds, da bes-chas amiaivlas e dad umans nars. Ed el tradischa perche ch’el as sainta bain davo’l filodendron e che cha l’amur haja da chefar cun tuot quist qua.


Da e cun
Philipp Galizia
Paul Steinmann

  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru