15-2-20
20:30 h, sala polivalenta in chasa da scoula a Lavin
teater

Hoz Radunanza Cumünala

Üna cumedgia dad e cun Mike Müller

Raoul Furrer es cuvi dal cumün – o dit plü bain: El es stat cuvi da cumün. Co chi’d es gnü adaquella e chi chi ha giovà che rolla vain quintà in ‚Hoz radunanza cumünala‘. E qua vegna discurrü da persunas specialmaing basic-democratas illa politica cumünala svizra. Ed eir da la radschun chi’s disfa in fatsch‘a simpatia ed antipatia, dal saninclet — ma eir dal malsaninclet — e da singularitats sbirlicocas e stranas e da toffarias bainmanajadas. A parte da las fatschendas regularas davart chosas da scoula, dar il vaschinadi (naturalisaziun) o progets da construcziun vaja impustüt eir per la fusiun cun il cumün vaschin. Restar independent o spargnar cuosts? Bainquants piglian il pled – ed i dà ün cuvi vi e plü irrità e grittantà e fine finale üna radunanza chi va sur las lattas oura – tuot persunifichà e giovà da Mike Müller.

Foto: André Albrecht, Olten


Da e cun
Mike Müller
Rafael Sanchez (redschia)
  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru