21-2-15
20:30 h
concert, chasa da scuola

STUCKY & HORNS

Diva da las muntognas accumpagnada da tübas

Musicalmaing dad ot livel, divertent sainza dvantar dutschin ed adüna per mini-minuzchas sper il bun gust via! Erika Stucky as lantscha da l’acrobatica vocala a jodels, dal sunar orgel da man a la projecziun da film super-8. Insembel cul duo da tübas «Windbone» s’aprosma ella in maniera tuottafat aigna a pop, jazz e folclora. I stendan ün arch captivant«da l‘esser prüvà-rural da paster al dischöl agità-urban». L’instrumentari da «Windbone» sun la tüba, coquiglias gigantescas, il didgeridoo e la posauna. Chattar as chattna musicalmaing da qualche varts tanter cult da hippie e società da costüms.


Cun
Erika Stucky
Robert Morgenthaler
Jean-Jacques Pedretti
  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru